Zaskalnie pamiętają!

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zaskalu włączyli się w Akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem było przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii regionu związanych z wybuchem I oraz II wojny światowej.

Najmłodsi zaskalnie zapoznali się z postacią Józefa Piłsudskiego, którego imię nosi jedna z wiejskich ulic. Malowali też portret żołnierza i śpiewali legionowe pieśni. Starsi oglądnęli w kinie film „Legiony”, który ukazuje dramat bohaterów walczących o niepodległą Polskę. Ich cierpienie w szpitalu polowym, głód, codzienne życie w okopach i tęsknotę za rodziną. A także okrucieństwo carskich wojsk wobec ludności cywilnej. Następnie uczniowie zapalili znicze pod Ścianą Straceń w Nowym Targu.  A na Komunalnym Cmentarzu nawiedzili groby legionistów, symboliczne mogiły: Armii Krajowej i pomordowanych w Katyniu. Wycieczka patriotyczna uwrażliwiła młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności szczególnie tych związanych z najbliższą okolicą. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań, a jesienne miesiące sprzyjają takiej modlitewnej zadumie.

                                                                               Kinga Jagła – Tokarskaw