Narodowe święto Niepodległości w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej

 

8 listopada 2019 roku społeczność szkolna w Maruszynie Dolnej uroczyście świętowała
101. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przygotowania do tej wspaniałej uroczystości zostały poprzedzone pogadankami i zajęciami lekcyjnymi przeprowadzonymi przez wszystkich nauczycieli i wychowawców. Najmłodsi poznawali symbole narodowe i słuchali patriotycznych wierszy oraz historycznych tekstów. W bibliotece uczniowie poznawali książki i wiersze opiewające historię naszej Ojczyzny. W salach lekcyjnych oraz na korytarzu opracowano gazetki tematyczne związane z patriotyczną rocznicą odzyskania niepodległości. Starsi uczniowie na lekcjach historii odświeżali wiedzę na temat przyczyn utraty niepodległości oraz poznawali bohaterstwo Polaków w walce o jej odzyskanie. Na lekcjach wychowawczych wspominano wielkich ludzi uczestniczących w odbudowie wolnej Polski. Uczniowie także wzięli udział w Konkursie Plastycznym pn. „Wizerunek Orła Białego” przeprowadzonym przez Panią Annę Królczyk.

Uczniowie klas IV- VIII pod kierunkiem Pani Renaty Jagody i Pani Renaty Zagól wierszami
i pieśniami patriotycznymi, uczcili to wielkie narodowe święto. Przedstawiony przez nich program artystyczny ukazywał dzieje Polski od czasów zaborów aż do 1918 roku tj. do roku, w którym Polska wróciła na mapy świata po 123 latach niewoli.

Udział w uroczystości był wyrazem patriotyzmu i dumy. Patosu tej uroczystości dodawał odświętny ubiór uczniów i wymowna scenografia przygotowana przez panie Renatę Jagodę, Renatę Zagól oraz pana Sanisława Karwaczkę.

W tym dniu cała szkoła włączyła się również w Ogólnopolską Akcję „Szkoła do Hymnu”.
O godzinie 11.11 Pani Dyrektor Maria Niedośpiał zaprosiła wszystkich uczniów i nauczycieli, do odśpiewania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej „Mazurka Dąbrowskiego”, tym samym z wielką rzeszą uczniów z całej Polski uczciliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Społeczność szkolna