Święty Jan Kanty Patron Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej

 

Szkoła w Maruszynie Dolnej obchodziła Święto Szkoły w dniu 21 października 2019 roku. W ten dzień cała społeczność szkolna udała się najpierw do Kościoła na Mszę Świętą odprawioną przez
ks. Proboszcza Parafii w Maruszynie Andrzeja Kwaka, by w ten sposób uczcić Patrona – Św.  Jana Kantego i rozpocząć obchody Święta Szkoły.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów klasy pierwszej.  Pierwszoklasiści pod kierunkiem Pani Bożeny Huzior podczas występu artystycznego zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i znajomość języka angielskiego. Po złożeniu ślubowania przez dzieci pani dyrektor Maria Niedośpiał przy zgromadzonych rodzicach, nauczycielach i kolegach dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Maruszynie Dolnej” i dotykając piórem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów, pasowała dzieci na pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej.
W ten sposób uczniowie zostali włączeni do braci uczniowskiej.

Kolejnym punktem programu był Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły i Historii Szkoły
w Maruszynie. W tak uroczystym dniu starsi uczniowie przybliżyli młodszym kolegom postać Świętego Jana z Kęt. Konkurs ten przygotowały panie: Joanna Żółtek- Babiarz, Renata Zagól i Renata Jagoda. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia i działalności Jana Kantego, a także na pytania związane z historią naszej szkoły. W tym samych czasie uczniowie z klas I-IV malowali postać Patrona, biorąc tym samym udział w plastycznym konkursie przeprowadzonym przez panią Annę Królczyk. Laureaci obu konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy tutejszej szkole. Nagrodzeni uczniowie to: Ewelina Starzonek, Anna Surmiak, Jakub Budzyk, Joanna Mucha, Karolina Szczerba, Kamila Karkoszka, Martyna Barglik, Patrycja Łukaszczyk, Magdalena Buńda, Zuzanna Karwaczka,  Patryk Słodyczka, Kamil Strama i Maksymilian Bylina, Anna Bartoszek, Klaudia Zubek, Oliwia Zapotoczna, Zuzanna Gil, Fabian Gil. Po zakończonych konkursach dzieci czekała niespodzianka. Rada Rodziców ufundowała pizzę dla wszystkich uczniów oraz poczęstunek w postaci przepysznych ciast.

Ten dzień wycisnął niejedną łezkę w oczach wszystkich, głównie za sprawą występu pierwszoklasistów. Natomiast przeprowadzone konkursy pozwoliły poznać szczególne osiągnięcia
i działania Świętego Jana Kantego. Całokształt jego pracy naukowej staje się drogowskazem dla całej społeczności szkolnej.  Corocznie ten dzień jest obchodzony bardzo uroczyście w naszej szkole  i dostarcza nowej wiedzy o Patronie, o szkole oraz o ciekawych miejscach odwiedzanych przez uczniów.

 Społeczność szkolna