„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

                                                                                                           /ks. Jan Twardowski/

 Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej wzięli udział w akcji sprzątania zapomnianych grobów na cmentarzu w Maruszynie. To już czwarty rok, jak uczniowie podejmują tę szczytną inicjatywę.
29 października 2019 roku uczniowie klas siódmej i ósmej pod opieką Pani Renaty Jagody
i Pani Joanny Żółtek – Babiarz udali się na cmentarz, by posprzątać opuszczone mogiły. Każdy uczeń wziął ze sobą wcześniej przygotowane w domu z rodzicami wiązanki i wieńce. Dzieci przyniosły też narzędzia ogrodnicze, cetynę oraz znicze; uprzątnęły groby, wyplewiły
i obsypały je ziemią. Wszyscy uczniowie zatrzymywali się nad grobami, aby się pomodlić oraz zapalić znicz, znak pamięci o tych, którzy odeszli. Uczniowie cieszą się, gdyż widzą,
że akcja daje wymierne rezultaty, a oni świecą dobrym przykładem.  Coraz więcej młodych ludzi z Maruszyny przychodzi sprzątać opuszczone groby, są to uczniowie szkół
z opiekunami, a także absolwenci tychże szkół.

Mieszkańcy Maruszyny starają się dbać o groby swoich zmarłych krewnych. Wiele rodzin z naszej wsi ma swoich bliskich na cmentarzu w Szaflarach, gdyż Maruszyna
do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku należała do Parafii w Szaflarach.

Warto pamiętać, bo „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Uczniowie
z Maruszyny chcą pamiętać o swoich przodkach.

Wolontariusze