O segregacji na gminnym turnieju

 

W piątek 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej został przeprowadzony Turniej Ekologiczny dla klas I – III pod hasłem ,,Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał’’. Spotkanie najmłodszych uczniów szkół podstawowych z naszej gminy zostało zorganizowane w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Szaflary roku ekologii w gminie Szaflary.

Turniej miał na celu m.in. uświadomienie dzieciom konieczności selektywnej zbiórki surowców wtórnych,  zapoznanie z rodzajami recyklingu i jego znaczenie dla środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie szacunku do przyrody. Ważne w formule tego Turnieju Ekologicznego było to, aby te cele osiągnięte były poprzez zabawę i praktyczne działania. Dzieci, bawiąc się, poznały zasady selekcji śmieci, poznały rodzaje recyklingu i dowiedziały się dlaczego selekcja i recykling są takie ważne i niezbędne dla ochrony naszego środowiska – wszak Ziemia to nasz wspólny dom!

Dzieciaki były bardzo aktywne i zainteresowane zadaniami. Każdy uczestnik otrzymał teczkę biurową z materiałami z Turnieju oraz książkę o tematyce przyrodniczej i pamiątkowy dyplom. Organizatorem Turnieju Ekologicznego była Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

                                                                                               Maria Święs – Trzebunia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

23 + = 24