Rusza rekrutacja uczestników projektu Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

 

Rekrutacja uczestników projektu pn. Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary dla dzieci i młodzieży z Gminy Szaflary odbywać się będzie w terminie od 26 września do 07 października 2019 roku.

Placówki Wsparcia Dziennego utworzone są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – w zakresie  9 Osi Priorytetowej –  Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z terenu Gminy Szaflary poprzez powstanie oddziałów PWD tj.:

  • SP w Borze ul. Jana Pawła II 44;
  • SP im. Augustyna Suskiego w Szaflarach ul. Szkolna 6;
  • SP im. Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej ul. Papieska 141;
  • SP im. Świętego Wojciecha w Bańskiej Wyżnej ul. Szlak Papieski 64;
  • SP im. Świętej Jadwigi Królowej w Skrzypnem ul. Św. Jadwigi Królowej 128;
  • SP im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu ul. Kardynała Wojtyły 51.
  • oraz w Budynku OSP w Maruszynie ul. Jana Pawła II 1

z których usług skorzysta łącznie 275 dzieci i młodzieży oraz min. 150 ich rodziców/opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

REKRUTACJI  DZIECKA  DO  PLACÓWKI

DOKONUJĄ RODZICE/OPIEKUNI PRAWNI SKŁADAJĄC:

Formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów  potwierdzających  sytuację rodzinną (oświadczenia, zaświadczenia, kserokopie)

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

  • w biurze projektu – adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
  • na stronie internetowej Ośrodka: gops.szaflary.pl
  • na stronie internetowej Gminy Szaflary szaflary.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 26.09.2019r. do 07.10.2019r. w biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI uczestników projektu pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA do Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 2