Drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok

 

Wójt Gminy Szaflary informuje, że od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (2018 rok). Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego można pobrać w Urzędzie Gminy Szaflary pokój nr 7 lub na stronie internetowej  szaflary.pl w zakładce Podatki i opłaty.

Więcej informacji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Pobierz Wniosek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 64 = 73