Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika na ul. Palenice w Szaflarach oficjalnie zakończona.

 

18 lipca 2019r. zostały oficjalnie odebrane prace inwestycyjne w Szaflarach polegające na rozbudowie drogi powiatowej wraz z nowym chodnikiem. W odbiorze robót uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg oraz z ramienia Gminy: Radny Gminy Szaflary Jacek Wątorek, sołtys wsi Szaflary Władysław Migiel oraz przedstawiciele Urzędu Gminy. Na 485-metrowym odcinku od ul. Władysława Orkana w kierunku Bańskiej Niżnej powstał chodnik, a na drodze pojawiła się nowa nawierzchnia.

Prace w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna” obejmowały:

– poszerzenie drogi,

– położenie nowej nawierzchni,

– budowę chodnika lewostronnego wraz z przebudową zjazdów,

– budowę pobocza oraz ścieku przykrawężnikowego,

– przebudowę rowu,

– budowę korytka ściekowego oraz kanalizacji deszczowej,

– przebudowę sieci teletechnicznej wraz z siecią elektroenergetyczną,

– przebudowę ogrodzeń.

Dodatkowo na odcinku drogi w Bańskiej Niżnej od km 2-570 do 2+630 wykonano przebudowę ogrodzeń. Wzdłuż chodnika zamontowano bariery oraz wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa, Leszek Bednarczyk z Kluszkowiec.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 623 125,00 brutto, finansowany ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego oraz gminy Szaflary. Wkład Gminy Szaflary to kwota 830 000,00 zł.

źródło : PZD Nowy Targ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 7