Gmina Szaflary partnerem w realizacji programu „Czyste Powietrze”

 

8 lipca br. Wójt Gminy Szaflary – Rafał Szkaradziński podpisał porozumienie
z WFOŚiGW w Krakowie na wspólną realizację na terenie Gminy Szaflary Programu „Czyste Powietrze”.

Współpraca ta będzie polegać m.in. na pomocy w wypełnianiu wniosków przez beneficjentów. W ramach podpisanego porozumienia wyznaczony pracownik Urzędu Gminy pomoże skompletować wymagane dokumenty. Następnie zostaną one przesłane bezpośrednio do WFOŚiGW w Krakowie, który ostatecznie podpisuje umowy z beneficjentami. Gmina Szaflary przejmie również bieżący kontakt z beneficjentami, w tym przyjmowanie składanych przez beneficjentów wniosków oraz ich ewentualnych korekt. Będzie to duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy będą mogli uzyskać wszelkie informacje na temat programu w siedzibie Urzędu Gminy. Dzięki podpisanemu porozumieniu wnioski o dofinansowanie złożone w Gminie lub wnioski o dofinansowanie złożone do WFOŚiGW i przekazane, zgodnie z właściwością terytorialną ze względu na usytuowanie budynku, do Gminy rozpatrywane będą w terminie 30 dni roboczych od ich przekazania lub wpływu do kancelarii Gminy, a następnie przekazane do dalszej weryfikacji do WFOŚiGW w Krakowie. Warto dodać również, że Gmina Szaflary jest jedna z pierwszych gmin, która podjęła współpracę w realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Po realizacji sieci geotermalnej na terenie Gminy Szaflary będziemy starać się pomóc mieszkańcom w dofinansowaniu wymienników na zasadach opisanych w programie „czyste powietrze”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + = 9