Zgłębiamy tajniki Ekologii

W dniu 03.06.2019 uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej wraz z  nauczycielem geografii Marcinem Bryniarskim oraz nauczycielami panią Wandą Wykręt i panem Krzysztofem Sroką zwiedzali obiekt Geotermii Podhalańskiej znajdujący się w Bańskiej Niżnej. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z ekologicznymi źródłami ogrzewania na terenie Podhala, na którym występuje bardzo duże zagrożenie smogiem zwłaszcza w miesiącach zimowych. W czaie zwiedzania uczniowie zapoznali się z krótką historią powstania geotermii Podhalańskiej, która wzięła swój początek 1981 – wtedy wykonano na Podhalu głęboki odwiert Bańska IG 1, który wszedł w skład pierwszego dubletu geotermalnego w Doświadczalnym Zakładzie Geotermalnym Bańska Niżna. Był to przełom lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Podłączono pierwsze budynki do geotermalnej sieci ciepłowniczej, powstała Geotermia Podhalańska S.A., której celem było komercyjne wykorzystanie gorących wód. Początkowo produkcja ciepła odbywała się w oparciu o 2 otwory, jeden produkcyjny, drugi chłonny. W kolejnych latach następował dalszy rozwój infrastruktury, podłączano kolejnych odbiorców z Zakopanego i gmin ościennych. Obecnie w skład systemu geotermalnego wchodzą trzy odwierty produkcyjne i dwa chłonne. Eksploatacja wód o temperaturze 82 – 86 st.C i mineralizacji ok. 2,2 g/l. Pod koniec września 2017 roku Geotermia Podhalańska (wnioskodawca: Gmina Szaflary) uzyskała dofinansowanie w wysokości 44,94 mln zł na wykonanie otworu badawczo – eksploatacyjnego Bańska PGP – 4. Ma on mieć charakter badawczo – eksploatacyjny i sięgać do głębokości 5,3 km. Wykonanie tak głębokiego odwiertu umożliwi ocenę warunków występowania wód termalnych. Szacowana temperatura wód na zakładanej głębokości wynosi ok. 130 st.C. W przypadku potwierdzenia oszacowanych parametrów złoża wód termalnych możliwa byłaby produkcja prądu elektrycznego. Do Geotermii Podhalańskiej planuje się podłączenie w przyszłości nowych miejscowości jak: Szaflary i Nowy Targ. Uczniowie w czasie zajęć zapoznali się również z procesem pozyskiwania ciepła geotermalnego oraz  jego przekazywania do odbiorców energii geotermalnej. Krzewienie postaw ekologicznych u młodzieży jest niezmiernie ważne szczególnie w dzisiejszych czasach kiedy to zauważamy nieodwracalne szkody wyrządzone przez człowieka środowisku, w którym żyjemy.

Marcin Bryniarski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 6 = 1