III Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Bańskiej Niżnej

Dnia 16 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej odbył się już po raz trzeci Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Szaflary. Po uroczystym przywitaniu przez Panią dyrektor Jolantę Stolarczyk szanownych jurorów, młodych uczestników konkursu oraz ich opiekunów, głos zabrała p. Agnieszka Cierniak, która prowadziła całą uroczystość. Przed rozpoczęciem zmagań konkursowych nasze uczennice Katarzyna Repa i Kamila Murańka przypomniały jakie korzyści wypływają  z głośnego czytania oraz odczytały w całości wiersz Zbigniewa Herberta pod tytułem „Podróż do Krakowa”. Po przedstawieniu zasad regulaminu konkursu siedem trzyosobowych drużyn stanęło w szranki.

Rywalizacja przebiegała na trzech etapach o różnym stopniu trudności. Pierwszy etap polegał na

głośnym i jak najpiękniejszym odczytaniu fragmentu prozy (z literatury pięknej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży), dowolnie wybranego przez drużynę z danej szkoły. Drugi opierał się na zinterpretowaniu 2-3 wylosowanych wierszy, po uprzednim kilkunastominutowym przygotowaniu się członków grupy. Etap trzeci, bez wątpienia najtrudniejszy,  sprowadzał się do prawidłowego przeczytania (bez wcześniejszego przygotowania) losowo wybranych fragmentów tekstów „nieliterackich” takich, jak: artykuł popularnonaukowy, ogłoszenie, instrukcja, przepis, reklama, informacja itp.

Uczennice i uczniowie wykazali się wysokim poziomem. Zachwycali sposobem interpretacji, odpowiednią dykcją, dynamiką i barwą głosu oraz rozumieniem treści przedstawianego tekstu. Występy oceniało jury w składzie: p. Maria Piszczek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach, p. Józefa Kolbrecka –  kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu, p. Katarzyna Bartel – pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu oraz p. Iwona Gal dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. Pierwsze miejsce przyznano drużynie ze Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, drugie – drużynie ze Szkoły Podstawowej w Szaflarach a trzecie zdobyła drużyna ze szkoły w Maruszynie Dolnej. Ponadto jury wręczyło dwie nagrody indywidualne – tytuły „Mistrzów pięknego czytania”. Otrzymali je: Andrzej Jarząbek  oraz Kamil Trebunia z SP     w Bańskiej Wyżnej.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom, nauczycielom przygotowującym dzieci, opiekunom, jurorom oraz Gminnemu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za wsparcie finansowe, promocję i dokumentację fotograficzną imprezy. Do zobaczenia za rok     w Bańskiej Niżnej na IV Gminnym Konkursie Pięknego Czytania!

Agnieszka Cierniak i Anna Krupa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + = 17