Gmina Szaflary w dniu 24.04.2019r. odebrała bon w wysokości ponad 4,5 mln zł na Placówki Wsparcia Dziennego

Bon gwarantujący przyznanie unijnej dotacji odebrał Rafał Szkaradziński – Wójt Gminy Szaflary z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki.

Projekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” będzie realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. Projekt obejmie wsparcie dla 275 dzieci i młodzieży oraz około 150 ich rodziców/ opiekunów przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem projektu jest poprawa społecznego
i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów. Cel zostanie osiągnięty poprzez powstanie oddziałów PWD w 8 szkołach w gminie w której nie funkcjonowały do tej pory żadne specjalistyczne placówki.

W ramach projektu zostaną wyremontowane pomieszczenia w szkołach przeznaczone pod Placówki wsparcia dziennego – planowana kwota na ten cel to prawie 700 tys. zł, na funkcjonowanie PWD przeznaczona jest kwota w wysokości prawie 2,9 mln, zł w tym m.in. zajęcia opiekuńcze, zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z przedłożonymi wnioskami dyrektorów szkół, wyjazdy wakacyjne, kolonie dla dzieci, zajęcia na basenie itp.  Na zajęcia specjalistyczne w tym m.in psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta oraz na zakup materiałów do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych przeznaczono ponad 700 tys. zł,  na wsparcie rodziny planowana jest kwota w wysokości ponad 200 tys zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 6 = 3