Rozpoczynają się prace nad odwiertem geotermalnym

Umowa na realizację badań geofizycznych w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ i mezozoicznych podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym Podhale 1” została podpisana w Urzędzie Gminy Szaflary w dniu 4.12.2018 r.

Obecnie będą wykonywane badania geofizyczne (sejsmiczne i magnetotelluryczne) wraz z analizą i interpretacją wyników, dla ustalenia lokalizacji i głębokości odwiertu badawczo-eksploatacyjnego. Na całość zadania firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ma niespełna 5 miesięcy. Po uzyskaniu przez nią wymaganych zezwoleń i praw wstępu, zostaną przeprowadzone badania geofizyczne w terenie.

Opr.: Monika Holuk-Augustyn

Fot.: Natalia Staszel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 + = 37