Dostęp do e-usług publicznych w Gminie Szaflary

 

 Dostęp do e-usług publicznych w Gminie Szaflary

Gmina Szaflary w roku bieżącym na podstawie złożonego wniosku otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Szaflary”. Wartość całości projektu to kwota 588.633,40 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi 424.195,05 zł. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018. Realizacja zadań publicznych na rzecz mieszkańców prowadzona jest obecnie przez Gminę Szaflary w dominującym stopniu w sposób  tradycyjny lub z wykorzystaniem e-usług o niskim poziomie dojrzałości. Dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba atrakcyjnych e-usług publicznych świadczonych przez Gminę Szaflary, w tym usług spersonalizowanych co przyczyni się do zwiększenia liczby osób z nich korzystających. Usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej formy dostępu do usług administracji publicznej, jest szansą stworzenia „urzędu bardziej przyjaznego klientowi”. Dzięki realizacji powyższego projektu podatnik będzie miał możliwość załatwienia wszystkich spraw związanych z podatkami przez Internet a także będzie miał możliwość dokonywania płatności elektronicznych za wybrane wierzytelności jak również uzyskanie łatwego dostępu do e-usług dostępnych na ePUAP – portal będzie przekierowywał bezpośrednio do konkretnych formularzy udostępnionych na platformie krajowej. Podatnik będzie miał ponadto dostęp do aktualnych informacji o stanie zobowiązań podatkowych wobec gminy; jak również będzie miał możliwość dostępu do aktualnych informacji o zobowiązaniach niezależnie od miejsca pobytu i wykorzystywanych urządzeń (komputer, smartfon, tablet).

W projekcie zaplanowano również wdrożenie portalu informacyjno-płatniczego, który umożliwi klientom dostęp drogą elektroniczną do wysokiej jakości  usług publicznych w sprawach podatków lokalnych; portal informacyjno-płatniczy, poprzez integrację z wewnętrznymi systemami dziedzinowymi Urzędu, jak również wdrożenie  elektronicznego systemu obiegu dokumentów, który umożliwi generowanie dokumentów w wygodnej elektronicznej formie i ich dostarczenie do odbiorcy niemal natychmiast po jego wysłaniu, co spowoduje wyraźne skrócenie czasu obiegu dokumentów i tym samym umożliwi urzędowi sprawniejsze świadczenie usług.

W odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców projekt zakłada udostępnienie na ePUAP łącznie 28 e-usług publicznych co umożliwi klientom załatwianie większej liczby spraw drogą elektroniczną.

Cyfryzacja  Urzędu Gminy Szaflary wpłynie pozytywnie na zwiększenie wydajności urzędu, ograniczenie czasu realizacji poszczególnych spraw, czy zmniejszenie kosztów administracyjnych. Projekt stanowi także odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych, które to dzięki wdrożonym e-usługom będą mogli załatwiać sprawy urzędowe szybciej, bez konieczności wychodzenia z domu oraz oczekiwania w poczekalni w warunkach nie do końca przystosowanych do ich potrzeb i możliwości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + = 14