Wytyczenie i oznakowanie tras łącznikowych Szlaku wokół Tatr w Gminie Szaflary i Obec Podbiel wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach realizacji mikroprojektu: „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel” realizowanego przez Gminę Szaflary i słowackiego partnera projektu Gminę Podbiel zostały wytyczone i oznakowane nowe trasy łącznikowe Szlaku wokół Tatr oraz wykonano nową infrastrukturę towarzyszącą, które zwiększą dostępność i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, podnoszące atrakcyjność turystyczną gmin Szaflary, gminy Podbiel oraz Szlaku wokół Tatr, który prowadzi przez polsko-słowackie pogranicze. W wyniku tych działań na terenie Gminy Szaflary zostały oznakowane nowe szlaki rowerowe oznaczone nr 111, 112 i 114 o łącznej długości 19,6 km. Prowadzą one od Szlaku wokół Tatr do najciekawszych miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie Gminy Szaflary gdzie zostały oznaczone takie miejsca dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jak Skałka Rogoźnicka, Chałupa Anny Doruli, Zamek w Szaflarach, Góra Ranisberg, Kościół św. Andrzeja Apostoła oraz Zespół Podworski. Z kolei w Maruszynie w miejscu nowo wybudowanego w ramach mikroprojektu placu rekreacyjno-edukacyjnego z miejscami postojowymi zostało wykonane miejsce widokowe na panoramę Tatr wyposażone w lunety.

Projekt pt.: „Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel” realizuje dwa cele szczegółowe: rozszerzenie oferty turystycznej na transgranicznym historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej Gmin Szaflary i Podbiel. Powstałe w wyniku realizacji projektu produkty przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego zarówno pod względem poprawy jego jakości, jak i pośrednio przyczyniając się do wzrostu jego wartości turystycznej.

W gminie Szaflary realizacja projektu polega na zaprezentowaniu atrakcji kulturowo-przyrodniczych gminy poprzez wytyczenie i oznakowanie szlaku łącznikowego w o długości 19,6 km, który prowadzi drogami powiatowymi i gminnymi i łączy się ze Szlakiem wokół Tatr oraz przebudowie istniejącego terenu przyszkolnego na plac rekreacyjno-edukacyjny. Poprzez realizacje projektu powstała infrastruktura rekreacyjna z punktem widokowym, która wzbogaci ofertę turystyczną gminy i Szlaku wokół Tatr oraz pozwoli uzyskać przestrzeń do celów rekreacyjnych, wystawowych i organizacji imprez plenerowych poświęconych upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

U partnera słowackiego projektu gminy Podbiel realizacja projektu polegała na wytyczeniu i oznakowaniu szlaku turystycznego o długości 13,7 km, prowadzącego przez atrakcje kulturowe i przyrodnicze w Gminie Podbiel i będzie stanowić przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej Szlaku wokół Tar w Niżnej. Trasa szlaku będzie się łączyć z istniejąca ścieżką rowerową w Niżnej nad rzeką Orawa i prowadzić dalej wzdłuż jej brzegu do Podbiela, gdzie znajduje się rezerwat architektury Bobrowa Rola, a następnie pod Czerwoną Skałę, gdzie wykonano miejsca postojowego z zadaszoną wiatą. Dalej szlak prowadzi do rezerwatu przyrody Biała Skała, a stąd w kierunku Podbiela i dalej do Huty Franciszka, skąd prowadzi z powrotem do Szlaku wokół Tatr. W wyniku realizacji projektu wzbogaciła się oferta turystyczna Gminy Podbiel oparta o upowszechnianie i lepsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 2