Gmina Szaflary – kolejne miliony dotacji na inwestycje.

Referat finansów Urzędu Gminy Szaflary przygotowuje wymagane dokumenty do podpisania dwóch kolejnych umów na dofinansowanie inwestycji na terenie gminy.

Pierwsza umowa dotyczy dotacji udzielonej przez Ministerstwo Sportu w wysokości 1 470 000 zł na budowę sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Skrzypnem oraz budowę nowego boiska wielofunkcyjnego w Zaskalu. Umowa z Ministerstwem Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej przewiduje dofinasowanie 50% zadania, na które Gmina podpisała już umowy z wykonawcami na łączną kwotę 2 940 771 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji w Skrzypnem to koniec sierpnia 2018 roku natomiast boisko w Zaskalu jest już dostępne dla mieszkańców.

Druga umowa dotyczy dotacji udzielonej gminie Szaflary w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Pieniądze z dotacji w kwocie 672 962,26 zł wesprą realizacje projektu pn. „Rozbudowa obiektów  rekreacyjnych  w   miejscowościach:  Bór, Bańska Niżna, Zaskale”,  polegającego na budowie 3 obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury przy szkołach w Bańskiej Niżnej, Zaskalu i Borze. Projekt przewiduje instalację zewnętrznych siłowni, altan, ekspozytorów i plansz informacyjnych oraz budowę miejsc obsługi rowerowego ruchu turystycznego z miejscami wypoczynku, samoobsługową stacją naprawy rowerów z możliwością pompowania kół, stojakami na rowery i ławkami. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2018 roku.

Warto nadmienić, że gmina Szaflary w ostatnich dwóch latach pozyskała na inwestycje i inne działania blisko 10 mln zł dotacji, które pomogły zrealizować budowę chodników, budowę ścieżek rowerowych,  przebudowę dróg gminnych, remonty remiz i doposażenie OSP, budowę nowych boisk sportowych i placów rekreacyjnych, demontaż azbestu na terenie gminy. Dotacje pozyskano również na doposażenie wszystkich szkół na terenie gminy w nowoczesne instrumenty i narzędzia edukacyjne, w tym kompleksowe wyposażenie pracowni komputerowych oraz na działania i akcje wspierające rozwój naszych dzieci takie jak „Jeżdżę z głową” i „Już pływam” czy różnego rodzaju stypendia.

Sławomir Furca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 61 = 65