1. Organizatorem turnieju jest Gmina Szaflary i klub piłkarski LKS „Skalni „ Zaskale”.
 2. Organizatorowi turnieju przysługuje prawo interpretacji regulaminu rozgrywek.
 3. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny z terenu Gminy Szaflary .
 4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy pełnoletni, a także zawodnicy  którzy ukończyli 16 lat ( za zgodą opiekunów prawnych, którzy na piśmie oświadczą, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach i wyraża zgodę na taki udział na własną odpowiedzialność), zamieszkali na terenie sołectw gm. Szaflary zgłoszonych do rozgrywek oraz zawodnicy stowarzyszeni w klubach LKS Szaflary i LKS ”Skalni „ Zaskale ,( można tworzyć drużynę złożoną z zawodników kilku sołectw gminy Szaflary ).
 5. Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek muszą posiadać dowód tożsamości
  (w przypadku nieletniego, ważną legitymację szkolną lub inny dokument urzędowy ze zdjęciem ) i okazywać na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody sportowe. Nie okazanie wyżej wymienionych dokumentów, skutkuje walkowerem dla drużyny, którą reprezentuje dany zawodnik.
 6. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest indywidualną sprawą każdego uczestnika ,Gmina gwarantuje ubezpieczenie OC wszystkim uczestnikom turnieju.
 7. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność
  (za niepełnoletnich odpowiadają rodzice, opiekunowie ). Organizator nie zapewniaubezpieczenia dla zawodników podczas zawodów i nie odpowiada za wypadki i problemy zdrowotne wynikłe z uczestniczenia w zawodach.
 8. Zawodnik bez ubezpieczenia zostanie dopuszczony do gry, ale wówczas organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez zawodników.
 9. .Zespoły zgłoszone do rozgrywek, zobowiązane są do wybrania kierownika drużyny.
 10. Kierownik drużyny wypełnia kartę zgłoszenia wg. załączonego wzoru (imię, nazwisko, datę urodzenia – zgodne ze stanem faktycznym)  i dołącza wymagane oświadczenia i oryginalne podpisy.
 11. Kierownik drużyny ustala skład zawodników występujących
  w rozgrywkach i decyduje o zmianach w trakcie gry. Dopuszcza się zmianę maksymalnie siedmiu zawodników podczas trwania jednego meczu
 12. Kierownik drużyny ma obowiązek zebrania odpowiednich oświadczeń
  w oparciu o zapoznanie się z regulaminem rozgrywek przez uczestników przed rozpoczęciem zawodów i dostarczenia ich na ręce organizatora wraz z listą zawodników.
 13. Listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów ( minimum 15 minut przed meczem ).
 14. Zawodnik wpisany do listy uważany jest za biorącego udział w meczu ,zawodnik może grać tylko w jednej drużynie –w której został zgłoszony.
 15. Zabrania się udziału w zawodach zawodników pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
 16. Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół –koszty ich usunięcia pokrywa dana drużyna.
 17. Zabrania się dopisywania do protokołu zawodników w czasie trwania meczu, chyba, że zawodnik uzupełnia zespół do pełnego składu.
 18.  Organizator zapewnia sędziów, pomoc medyczną ,posiłek ( grill )  napoje dla uczestników , służby porządkowe oraz nagrody indywidualne dla zawodników i dla drużyn.
 19. W rozgrywkach obowiązują przepisy i postanowienia wydane przez PZPN oraz ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.
 20. Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju zostaną nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami i nagrodami pieniężnymi ( na zakup sprzętu sportowego ) .  Dodatkowo zostaną przyznane wyróżnienia dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza.  Tytuł najlepszego strzelca otrzyma zawodnik, który strzeli we wszystkich meczach najwięcej bramek. Tytuł najlepszego bramkarza otrzyma bramkarz drużyny, która straciła najmniej bramek w rozgrywkach.
 21. System rozgrywek : tworzy się 2 grupy eliminacyjne z pośród zgłoszonych drużyn, zwycięzcy tych grup wchodzą do finału, najlepsze 2 pozostałe drużyny (przegrane ) które zajmą II miejsca w grupach grają o 3 miejsce w turnieju. Drużyny w grupach eliminacyjnych o składzie 3 zespołów grają systemem każdy z każdym .Skład grup eliminacyjnych będzie losowany przez kierowników zgłoszonych drużyn w obecności sędziego przy czym zespoły Zaskale I i Szaflary I będą zespołami  rozstawionymi przy tworzeniu grup. W meczu o I i III miejsce w przypadku remisu – karne. Czas trwania  wszystkich meczy  2×20 minut z przerwą 5 min.
 1. Punktacja meczy: 

  a) zwycięstwo, wygrana walkowerem 3 pkt

  b) remis 1 pkt

  c) porażka, przegrana walkowerem 0 pkt

 2. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów dwóch lub więcej drużyn o kolejności decyduję : 

  a)lepszy stosunek strzelonych bramek

  b)bezpośredni wynik meczu pomiędzy tymi drużynami

  c)większa liczba zwycięstw

  d)rzuty karne pomiędzy tymi drużynami

 3. Zgłoszenia drużyn do rozgrywek do dnia 1.08.2017 r.( wtorek ) na ręce p. Tylka Andrzej  tel.503197122,  p. Baboń Stanisław tel.888696191
 4. Termin rozgrywek : 6 sierpień 2017 r. ( niedziela ), boisko piłkarskie w Zaskalu  Skałka 7E, godz.14.00
 5. Godziny rozpoczęcia wszystkich gier i inne istotne informacje będą podane do wiadomości publicznej po otrzymaniu zgłoszeń drużyn uczestniczących w turnieju.

  W przypadku opadu deszczu turniej może odbyć się w innym terminie o czym organizator poinformuje wszystkie strony.

  Przy zgłaszaniu drużyn proszę o podanie  : nazwy drużyny , miejscowości którą reprezentuje drużyna, nazwisko i imię kierownika oraz jego telefon kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej do wspólnego kibicowania w duchu sportowej rywalizacji. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 69 = 73