XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Mali chłopcy często marzą o tym, że zostaną strażakami jak dorosną. Podobają się im mundury, podziwiają poczty sztandarowe, zazdroszczą starszym kolegom, że mogą trzymać straż przy grobie Pana Jezusa w czasie Triduum Paschalnego. Ciekawy jest sprzęt strażacki i wozy, zwłaszcza gdy jadą na sygnale. Uczestnicy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej mogą się przekonać, że praca strażaka to nie tylko blichtr, ale czasami wielki trud i niebezpieczeństwo. Trzeba wiele wiedzy i doświadczenia, aby być dobrym strażakiem. Udział w OTWP może być takim wstępnym przygotowaniem do tej pracy, ale konkurs ten jest nie tylko dla przyszłych strażaków. Wiedza z bezpieczeństwa pożarowego jest potrzebna każdemu. Im wcześniej zdobędzie się taką wiedzę, tym większa pewność, że bezpieczniejsze będzie nasze życie.

14 marca 2017 roku w remizie OSP Bór odbył się środowiskowy etap XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z Komendą Główną, Komendami Wojewódzkimi i Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi instytucjami. W turnieju wzięło udział 11 uczestników w trzech kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponad gimnazjalna.

Środowiskowy etap OTWP odbył się w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Środowiskowy Etap XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom” zleconego OSP Bór przez Gminę Szaflary w ramach: Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym.

Testy konkursowe przygotował już po raz 13 naczelnik OSP Bór asp. sztab. w stanie spoczynku Józef Gacek. W komisji zasiedli: asp. sztab. w stanie spoczynku Marian Gacek, naczelnik OSP Bór asp. sztab. w stanie spoczynku Józef Gacek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Dorota Sikoń i sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek oraz nauczyciel SP w Borze Małgorzata Gacek.

Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Szkoła podstawowa:

  • Maria Milan
  • Kamila Jarząbek
  • Karolina Niemiec

Gimnazjum:

  • Sabina Chrobak
  • Joanna Bafia
  • Ewa Milan

Szkoła ponad gimnazjalna:

  • Wojciech Handzel
  • Małgorzata Chrobak

Laureaci wzięli udział w gminnym etapie konkursu w dniu 15 marca 2017 r. w Maruszynie Dolnej.

Podsumowanie środowiskowego etapu OTWP odbyło się dnia 24 kwietnia 2017 r. w remizie OSP w Borze. Na spotkanie przyjęli zaproszenie: Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, skarbnik gminy Anna Golonka, Komendant Gminny OSP Stanisław Bukowski, radna Lucyna Bafia, sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek i dyrektor SP Dorota Sikoń. Dyplomy i nagrody wręczali uczestnikom turnieju Wójt i skarbnik gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

46 − = 42