Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szaflary w dniu: 9 maja 2017 roku (wtorek) godz. 15:30 w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary,  ul. Zakopiańska 18.

Tematy posiedzenia

  1. Kontrola i ocena sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2016 rok.
  2. Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji
Barbara Chramiec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 3