Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Szaflary w dniu: 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności szkół w gminie Szaflary.
 8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały nr XVII/110/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach zmienionej uchwałą nr XXIV/167/2016 z dnia 30.05.2016 r.
 2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2016 rok
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za rok 2016
 4. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Gminy Szaflary
 5. zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok
 6. przejęcia od powiatu nowotarskiego prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 8 = 1