Krajowa Odznaka Jakości za realizację innowacji „Międzykulturowa mozaika” w ZSPiG w Bańskiej Wyżnej

Realizacja innowacyjnego projektu z języka angielskiego „Międzykulturowa mozaika – łączenie kultur poprzez języki” zyskała akceptację Krajowego Biura eTwinning, a nauczycielka realizująca innowację pani Agnieszka Fiedor – Sulka otrzymała Krajową Odznakę Jakości.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, prezentującym wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów.

Podczas przyznawania Krajowych Odznak Jakości brane są pod uwagę podstawowe wymagania, które muszą być spełnione:

  1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
  2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
  3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
  4. Rezultaty projektu muszą być widoczne.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących sześciu kryteriów merytorycznych:

  1. Innowacja pedagogiczna i kreatywność
  2. Integracja z programem nauczania
  3. Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
  4. Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
  5. Wykorzystanie technologii
  6. Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Projekty oceniane są przez Krajowe Biura eTwinning.

Projekty, które uzyskają KOJ otrzymują list gratulacyjny dla nauczyciela i dyrektora szkoły przesłane pocztą, możliwość udziału w konkursie krajowym oraz szansę na Europejską Odznakę Jakości jeśli ich partner w swoim kraju również otrzyma Krajową Odznakę Jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 45 = 51