Podsumowanie Projektów Orgaznizowanych w ZSPIG w Maruszynie Dolnej w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła…”
Wisława Szymborska

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ZSPiG w Maruszynie Dolnej w okresie od września do grudnia 2016 roku zostały zrealizowane wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem nauczycieli, uczniów i rodziców. Zostały przeprowadzone m.in. takie projekty jak: „Weekend z książką”, ” Warsztaty czytelnicze- wieczór z bombką na choinkę”, „Wieczór z książką” (klasy I- IIISP), „Grudniowe bajania”, „Godzina z książką”, „Narodowe czytanie-Quo Vadis”, „Wieczór z książką klasy” (IV-V SP), „Książka w teatrze”.

Celem poszczególnych projektów było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, udział w zajęciach bibliotecznych, zintegrowanie społeczności lokalnej ze szkołą (szczególnie większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły).

Rezultatem tychże projektów jest większa aktywność uczniów w organizowanych przez bibliotekarza zajęciach, warsztatach, konkursach oraz wzrost czytelnictwa. Dzieci same wychodzą z inicjatywą działań promujących szkołę w społeczności lokalnej. Uczniowie wyrażają chęć uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach pozalekcyjnych. Zakupione w ramach programu nowości wydawnicze wykorzystywane są podczas zajęć w szkole jak i poza nią.

Zrealizowane projekty były dla wszystkich, a szczególnie dzieci wspaniałą nauką przez zabawę. Ważne jest to, iż rodzice chętnie włączyli się w realizowane przez szkołę projekty, dając tym samym dobry przykład dzieciom.

Joanna Żółtek-Babiarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + 3 =