Styczeń

 • Analiza przetargów ( temat rozstrzygnięć, rozliczenie)
 • Ocena płatności podatków, likwidacja zaległości za 2016 rok.

Luty

 • Analiza wydatków w szkolnictwie w 2016 roku z rozbiciem na sołectwa
 • Kontrola wydatkowania środków Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2016 rok

Marzec

 • Działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia i Biblioteki Publicznej.
 • Koszty utrzymania i odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Kwiecień

 • Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe w 2016 roku
 • Informacja o składanych wnioskach dotyczących dotacji ze środków zewnętrznych

Maj

 • Kontrola i ocena sprawozdania z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2016 rok.
 • Wniosek o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi za 2016 rok.

Czerwiec

 • Zapoznanie się z inwestycjami zaległymi za 2016 rok na terenie gminy Szaflary – posiedzenie wyjazdowe z Komisją Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska.

Sierpień

 • Opiniowanie i realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku.
 • Zapoznanie się z oceną i wnioskami organów kontrolujących gminę

Wrzesień

 • Propozycje do projektu budżetu na 2018 rok.
 • Informacja dotycząca mienia gminnego

Październik

 • Zapoznanie się z realizacją inwestycji zaplanowanych na 2017 rok na terenie gminy Szaflary –posiedzenie wyjazdowe z Komisją Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska.

Listopad

 • Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
 • Zapoznanie się z protokołami kontroli w ramach audytu wewnętrznego w 2017 roku.

Grudzień

 • Podsumowanie pracy komisji za 2017 rok.
 • Plan pracy komisji na 2018 rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

81 − 75 =