Kanalizacja w Zaskalu coraz bliżej

Podpisanie umowy na projekt kanalizacji sanitarnej w Zaskalu,

Dnia 15.12.2016 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, została podpisana przez Wójta Gminy Szaflary Rafała Szkaradzińskiego oraz Prezesa spółki EKO-KOMPLEKS umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaskale. Umowa obejmuje wykonanie projektu z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków. Termin wykonania zamówienia wynosi 540 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Sławomir Furca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

10 + = 20