szkola szaflary

Panie Wójcie! Dlaczego pan nie daje na kredę i papier toaletowy szkole pieniędzy? Chce wiedziec na co idom pieniadze szkoły.

Rafał Szkaradziński - Wójt Gminy Szaflary

Drogi Mieszkańcu Szaflar,

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż nie ma takiej możliwości żeby szkoła nie miała pieniędzy na jej podstawowe funkcjonowanie. Pani Dyrektor na 2016 rok otrzymała plan finansowy na wydatki rzeczowe w wysokości 209.190,84 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły, w tym również między innymi na tego typu zakupy jak zakup kredy czy też środków czystości. Nie wyobrażam sobie jak szkoła mogłaby tego nie zapewnić. Ponad 200 tysięcy złotych na utrzymanie szkoły w Szaflarach nie jest małą kwoty i wystarczy tylko nią dobrze zadysponować i przeznaczyć na te rzeczy, które są w szkole faktycznie niezbędne – ale to już leży w gestii każdego Dyrektora Szkoły a Ja staram się nie wchodzić w Jego kompetencje. Dodatkowo informuję, iż osobą zarządzającą w szkole w Szaflarach jest Pani Dyrektor i to właśnie na Jej głowie jest prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Podsumowując jeszcze raz podkreślam, że nie jest prawdą że szkoła nie ma pieniędzy na zakup kredy czy papieru toaletowego. Śmiem twierdzić, iż informacje takie są podawane czy też przekazywane tylko i wyłącznie po to aby mnie oczernić
i mi zaszkodzić. Poniżej przedstawiam Panu zestawienie planu finansowego szkoły w Szaflarach z podziałem na wynagrodzenia oraz na wydatki rzeczowe.

Zestawienie planu finansowego – ZSPiG – Szaflary – 2016 r.

Lp.

Rodzaj wydatku

kwota

udział %

1.

Budżet szkoły 2 546 762,84

100%

a)

koszty pracownicze – wynagrodzenia i pochodne, zapomogi finansowe i wczasy pod gruszą (odpis na ZFŚS) 2 337 572,00

92%

b)

koszty administracyjne – energia elektryczna, środki czystości, mat. biurowe, mat. remontowe, itp. 209 190,84

8%

RAZEM

2 546 762,84

100%

Plan finansowy wydatków rzeczowych planowanych przez Panią Dyrektor ZSPiG w Szaflarach na 2016 rok w wysokości 428.000 zł obniżyłem do kwoty 319.000 zł o następujące pozycje a mianowicie:

  • 11.000 zł (zmniejszenie planu ze względu na zawyżoną kalkulację oleju opałowego tj. skalkulowano cenę za 1l 3,19 zł a stawka w momencie planowania budżetu wynosiła 2,81 zł – przy 26542 litrów zawyżono w planie o 11000 zł. Na chwilę obecną cena oleju opałowego jest jeszcze niższa i wynosi około 2,55 zł
  • 40.000 zł – materiały na naprawę dachu – (zadanie będzie wykonane podczas budowy Sali gimnastycznej)
  • 30.000 zł remont dachu – zadanie będzie wykonane podczas budowy Sali gimnastycznej)
  • 3.000 zł wykonanie archiwizacji z lat ubiegłych – (obecnie jest zatrudniony stażysta do pomocy w pracach archiwizacyjnych i nie tylko)
  • 25.000 zł radiowęzeł i modernizacja sieci WIFI oraz wymiana UPS-ów – (złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne)

Pozostałe wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie szkoły tj.np. zakup materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości, zakup materiałów gospodarczych, opłaty za ścieki, opłaty transportowe itp. pozostały na niezmienionym poziomie (zaplanowanym przez Panią Dyrektor) tak aby nie było sytuacji, że w szkole czegoś brakuje np. kredy czy tym podobne. Urząd Gminy nie odpowiada i nie posiada wiedzy na temat funkcjonowania: – sklepiku szkolnego, z którego również są czerpane zyski, – Rady Szkoły, która sama decyduje o wydatkach swojego budżetu, – Rady Rodziców, która sama decyduje o wydatkowaniu swojego budżetu.

20161128035525

 

Dodatkowe wydatki ponoszone przez Urząd Gminy a nie ujęte w planie finansowym szkoły

Lp.

Rodzaj wydatku

kwota

1.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy 20 726,00

a)

remont łazienek – (prośba Rady Rodziców) II etap 2016 r, I etap remontu przeprowadzony w 2015 roku (grudzień) – koszt 11.448,00 zł 2 738,00

b)

usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej – prośba Pani Dyrektor 900,00

c)

modernizacja kotłowni – Urząd Gminy 17 088,00

RAZEM

20 726,00

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

62 − = 58