Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył nauczycielki ZSPiG w Skrzypnem

Wyróżniające się w swej zaangażowanej pracy pedagogicznej nauczycielki Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem zostały w dniu wczorajszym odznaczone odznaczeniami państwowymi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Postanowieniem z dnia 28 września 2016 roku odznaczył Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę panią Lucynę Bafię, panią Brygidę Strzęppanią Halinę Szulc. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczona została pani Iwona Zagól, a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę pani Monika Peciak.

Podniosła, wzruszająca uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w dniu 24 listopada 2016 roku w Sali Teatralnej Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wręczenia odznaczeń dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wicewojewoda Małopolski pan Piotr Ćwik wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty panią Barbarą Nowak.

Wojewódzka uroczystość stała się okazją do podziękowania władz wojewódzkich
i samorządowych oraz przedstawicieli związków zawodowych, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Małopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nauczycielom, którzy nie szczędzą swoich wysiłków i ofiarności dla wychowania i przyszłości młodego pokolenia.

Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Serdecznie gratulujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

28 − 26 =