Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  25 sierpnia 2016 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

  1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Szaflary za I półrocze 2016 r.
  2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. Najmu powierzchni reklamowej na dwustronnej tablicy reklamowej stanowiącej własność Gminy Szaflary na okres 3 lat
    2. Zmiany uchwały Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015 w prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary
    3. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  3. Dyskusja, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 6