Jubileusz 100-lecia urodzin

IMG_20160725_101050W dniu 23 lipca 2016 roku piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Maruszyny – Pani Marianna Barnaś.

W dniu 25 lipca 2016 r. życzenia Szanownej Jubilatce złożyli: Wójt Gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Barbara Kowalczyk, przekazując na ręce Pani Marianny bukiet kwiatów,  upominek oraz życzenia:

Dostojnej Jubilatce w setną rocznicę urodzin składam serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.”

Listy gratulacyjne przesłali także Prezes Rady Ministrów Beata Szydło i Wojewoda Małopolski Józef Pilch.

Urodzinowe życzenia złożył również Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowym Sączu Pan Tadeusz Zaremba, który wręczył Jubilatce kwiaty oraz list gratulacyjny od Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z wiadomością o przyznaniu świadczenia ustawowego z tytułu osiągnięcia 100 lat życia.

Opiekę nad Panią Marianną sprawuje wnuczka Pani Helena Strama.

Pani Mariannie gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

65 + = 75