Starosta Nowotarski uprzejmie informuje, że w związku z aktualizacją przepisów dotyczących ustawy z dnia 29.06.1964 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 1963 r. nr 28, poz. 169 z poźn. zm.), na podstawie art. 18 ww. ustawy z dnia 1 stycznia 2016 r. statuty spółek dla zagospodarowania wspólnot oraz jego zmiany, zatwierdza starostwa w drodze decyzji.

Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1276) „spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty dokonują zmian swoich statutów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy” tj. od 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 7 =