Szkoła w Bańskiej Niżnej Organizatorem I Gminnego Konkursu Matematyczno – Przerodniczego dla Uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej

27 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej odbył się I Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów, rozwijanie i pogłębianie ich zainteresowań, pasji w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Każdą szkołę z Gminy Szaflary reprezentowała 5-osobowa drużyna. Dzieci wykazały się dużą wiedzą matematyczno-przyrodniczą oraz umiejętnościami współpracy i współdziałania.

Uśmiech na twarzy, radość i zadowolenie towarzyszyły dzieciom w czasie wykonywania zadań konkursowych. Niestety zwycięzca mógł być tylko jeden. Na najbliższy rok puchar otrzymała drużyna z Bańskiej Wyżnej.

W kwietniu 2016 roku uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Niżnej brali udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Jakub Marusarz z klasy I szkoły podstawowej i Antoni Cierniak z klasy II gimnazjum zajęli III miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Laureatem tego konkursu w kategorii literackiej został Patryk Kalata z klasy I szkoły podstawowej.

Drużyna z klasy I szkoły podstawowej w składzie: Jakub Marusarz, Michał Adamczyk i Szymon Chrobak w maju 2016 roku reprezentowała szkołę w Konkursie Ekologicznym dla uczniów z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Ligii Ochrony Przyrody w Zakopanem i Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Ratułowie. Pierwszaki z Bańskiej Niżnej zajęły III miejsce. Uczniowie wykazali się między innymi umiejętnością rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów i znajomością zasad zachowania w lasach.

Poznawanie przyrody ojczystej i bogactwa przyrodniczego naszego kraju, propagowanie wśród dzieci wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody oraz promowanie aktywnego stylu życia to ważne zadania w edukacji dzieci i młodzieży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 + = 21