„Od osady Stare Cło do miasta Nowy Targ” – pogadanka mgr Roberta Kowalskiego.

Dnia 16 maja 2016 r uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Borze uczestniczyli w pogadance opisującej historię miasta Nowy Targ, która odbyła się w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek przebiegającego pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.

Prelegent pan Robert Kowalski opowiadał z wielką pasją o początkach Nowego Targu. Było to tym bardziej interesujące, że wioska Bór też w tej historii się znalazła.

Na terenie nowatorszczyzny przed 1234 r. istniały osady Stare Cło i Rogoźnik. Obydwie miejscowości leżące przy tzw. trakcie orawskim. W Starym Cle znajdowała się komora celna, pobierająca opłaty od kupców podążających z Węgier. Ochronę tej komory stanowiła znajdująca się na skałce w Szaflarach książęca stróża (zameczek).

Osada Stare Cło zlokalizowana była najprawdopodobniej na obszarze dzisiejszego osiedla Bereki (miejsce jarmarku). Świątynią parafialną Starego Cła był kościółek p.w. św. Leonarda, który najprawdopodobniej znajdował się w okolicy skrzyżowania obecnej ulicy św. Doroty i Waksmundzkiej.

22 VI 1346 r. niejaki Dytrych Szyja otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego przywilej ponownej lokacji miasta na prawie magdeburskim. Powstało ono na nowym miejscu, w widłach Białego i Czarnego Dunajca, w tym też czasie wykształcił się jego miejski układ urbanistyczny z dużym centralnym rynkiem, od którego na wschód i zachód odchodziła jedna ulica. Kazimierz Wielki był również fundatorem pierwszego kościoła pod wezwaniem św. Katarzyny, będącej patronką miasta.

Pan Robert Kowalski opowiedział również o tzw. „Poligonie artylerii fortecznej”, który powstał prawdopodobnie pomiędzy rokiem 1882 a 1886 na terenie dzisiejszego lotniska (Bór na Czerwonem). Całość oddanego wojsku terenu obejmowała obszar 8 działek o łącznej powierzchni 164 morgów 797 sążni, czyli w przeliczeniu na współczesną jednostkę 94, 75 hektara. W latach Wielkiej Wojny (1914-1918) na terenie strzelnicy nadal przeprowadzano ćwiczenia oraz stacjonowały oddziały wojskowe. A wszystko to działo się o krok od naszej wsi.

Lekcja biblioteczna, w której uczestniczyli uczniowie dała im duży zastrzyk wiedzy o najbliższej okolicy swojego miejsca zamieszkania.

Relacja: Małgorzata Gacek
Zdjęcia: Jerzy Kolaska, galeria MBP w Nowym Targu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

12 − = 7