Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  25 maja 2016 roku (środa) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]                                         

 1. Przyjęcie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu i zadań gospodarczych za 2015 rok.
 2. Zapoznanie się z możliwością pozyskania środków poza budżetowych.
 3. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2015 rok.
  2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach za 2015 rok.
  3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2015 rok.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szaflary za 2015 rok.
  5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu
  6. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  7. Zmiany uchwały nr XVII/115/2015 Rady Gminy Szaflary z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
  8. Wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Szaflary.
  9. Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szaflary oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Szaflary.
 4. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

36 − = 32