Środowiskowy etap XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

14 marca 2016 roku w remizie OSP Bór odbył się środowiskowy etap XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ten organizowany jest przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z Komendą Główną, Komendami Wojewódzkimi i Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi instytucjami. Turniej ten zrealizowano przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary jako wykonanie zadania publicznego: „Środowiskowy etap XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – organizowanie działań pomocowych, akcji, imprez okolicznościowych i konkursów mających na celu ograniczenie zjawisk patologicznych.” Z uzyskanych funduszy uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody, upominki i dyplomy.

Uczniowie uczestniczyli w wielu spotkaniach, które miały ich przygotować do konkursu. Zajęcia prowadzili: nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borze Małgorzata Gacek, aspirant sztabowy w stanie spoczynku Józef Gacek i aspirant sztabowy w stanie spoczynku Marian Gacek.

Do turnieju zgłosiło się 23 osoby, do pisania testów przystąpiło 14 osób (przyczyną tak małej ilości uczniów na turnieju było to, że wiele osób było chorych – był to okres wzmożonej zachorowalności grypowej).

Testy oceniała komisja w składzie: dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Dorota Sikoń, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borze Małgorzata Gacek, druhna Anna Zając, druhna Anna Arendarczyk i aspirant sztabowy w stanie spoczynku Józef Gacek.

Do etapu gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Szkoła podstawowa:

  • Radosław Kwartnik
  • Joanna Bafia
  • Hubert Kustwan

Gimnazjum:

  • Sabina Chrobak
  • Zofia Handzel
  • Ewa Milan

Szkoła ponadgimnazjalna:

  • Wojciech Jarząbek
  • Dariusz Kustwan
  • Małgorzata Chrobak

Laureaci wzięli udział w gminnym etapie konkursu w dniu 18 marca 2016 r. w Maruszynie Dolnej.

Joanna Bafia zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii i wzięła udział w powiatowym etapie dnia 08 kwietnia 2016 r uzyskując czarty wynik konkursu. Gratulujemy.

Podsumowanie środowiskowego etapu OTWP odbyło się 28 kwietnia 2016 r. Nagrody wręczała pani skarbnik Gminy Szaflary Anna Golonka. W spotkaniu uczestniczyły również: pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Borze Dorota Sikoń, pani sołtys wsi Bór Stanisława Jarząbek, radna Gminy Szaflary Lucyna Bafia oraz prezes Grupy Inicjatyw Lokalnych „GIL” Adam Andrzej Kustwan.

Relacja i zdjęcia Małgorzata Gacek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 63 = 68