„Pola nadziei” – Bańska Niżna 2015/2016

Ideą akcji „Pola nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie funduszy na działalność hospicjów, ale w głównej mierze uwrażliwienie społeczeństwa na problemy ludzi nieuleczalnie chorych, przygotowanie dzieci i młodzieży do opieki nad chorymi i cierpiącymi oraz edukację uwrażliwiającą uczniów stosunku do ludzi chorych.

Żonkilowe „pola nadziei” skłaniają ludzi do refleksji nad osobami oczekującymi naszej pomocy pozostającymi w bólu, cierpieniu i swojej samotności. Bezinteresowne działanie ludzi włączających się w kampanię jest pięknym przykładem miłości dla drugiego człowieka.

Szkoła w Bańskiej Niżnej po raz trzeci przystąpiła do Międzynarodowej Kampanii „Pola nadziei” .Na początku roku szkolnego wolontariusze zostali przygotowani do świadomego uczestnictwa w Akcji. Odbyły się spotkania, w czasie których dowiedzieli się o międzynarodowym działaniu na rzecz nieuleczenie chorych , a także wymieniali przykłady cierpiących i samotnych osób w najbliższej okolicy. W październiku uczniowie posadzili przed szkolnym placem zabaw 200 cebulek żonkili. Już w kwietniu pojawiły się pierwsze główki kwiatów. Wrażenie było ogromne, bo dzieci przybiegały prawie codziennie do swoich klas informując o zielono-żółtych pączkach. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczął się czas żonkilowych żniw. Ksiądz Proboszcz poinformował mieszkańców o tym, że do ich domów zawitają uczniowie i poprosił o wsparcie. Ludzie nie pozostali obojętni, dzieci wszędzie były przyjmowane bardzo ciepło i z dużą życzliwością. Każdy cieszył się, że mógł wesprzeć akcję i wykazać miłosierny gest. Opowiadali o tym chodzący z żonkilami i puszkami uczniowie. Na ulicy nierzadko można było zobaczyć ludzi z żonkilami w dłoniach lub żółte kwiaty wstawione w oknach domów. Przez dwa dni uzbierano 900 złotych. Całą kwotę przekazano Fundacji im. Adama Worwy w Nowym Targu, która jest koordynatorem Akcji w powiecie nowotarskim.

Maria Felsztyńska i Irena Topór
szkolne koordynatorki projektu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

80 − 71 =