Dotacje

Kiedy w naszej gminie będą jakieś dotacje do Solary, pompy ciepła, pieców CO? było to motto wyborcze Pana Szkaradzińskiego! Dokoła w gminach jest a u nas nie ma a minęło już dwa lata kadencji . A tu tylko spotkania, zebrania i więcej nic.
Drugie Pytanie do Pana wójta: wszędzie hucznie się pisało jak to nasz wójt zaoszczędził ponad milion złotych po pierwszym roku a o dziwo nigdzie się nie pisze gdzie, na co te zaoszczędzone fundusze będą wydane a może coś zostało spłacone?.
Dlaczego na początku kadencji było wszystko pięknie i parking przed urzędem gminy był tylko dla mieszkańców którzy załatwiają sprawę w urzędzie a teraz powracamy do starego systemu i dalej na nowo parkują tam urzędnicy gminy na czele z Panią sekretarz a na znaku pisze wyraźnie kto może parkować? Czy to było tylko pokazowo?

Wyborca

Rafał Szkaradziński - Wójt Gminy Szaflary

Kiedy w naszej gminie będą jakieś dotacje do Solary, pompy ciepła, pieców CO? było to motto wyborcze Pana Szkaradzińskiego! Dokoła w gminach jest a u nas nie ma a minęło już dwa lata kadencji . A tu tylko spotkania, zebrania i więcej nic.

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że Gmina Szaflary rozpoczęła procedury związane z aplikowaniem o dofinansowanie wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe w ramach RPO WM poddziałanie 4.4.3 oraz instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika), poddziałanie 4.1.1.

Urząd Marszałkowski planuje nabór w IV kwartale 2016 r.

Terminy ubiegania się dotację zależą od instytucji ogłaszającej nabór tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Uprzejmie informuję o zadaniach zrealizowanych dotychczas w tym zakresie. Jednym z warunków poprzedzających realizację projektów jest posiadanie przez Gminę dokumentów strategicznych w tym planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN), który został już opracowany na potrzeby dotacji.

Brak tego dokumentu uniemożliwiał aplikowanie o dotację.

Do czasu ogłoszenia naboru do konkursu, Gmina jest zobowiązana podjąć działania informacyjne oraz zdiagnozować zapotrzebowanie mieszkańców, między innymi poprzez organizację spotkań z potencjalną grupą docelową – właścicielami gospodarstw domowych. Zatem organizacja spotkań jest wypełnieniem obowiązków Gminy jako Beneficjenta programów udzielających wsparcia.

Gmina Szaflary jest zdeterminowana do działań wpływających na ograniczenie niskiej emisji, redukcji CO2 oraz poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Szaflary. Podejmuje wszelkie możliwe działania pozwalające nadrobić zaległości w tym zakresie.

Drugie Pytanie do Pana wójta: wszędzie hucznie się pisało jak to nasz wójt zaoszczędził ponad milion złotych po pierwszym roku a o dziwo nigdzie się nie pisze gdzie, na co te zaoszczędzone fundusze będą wydane a może coś zostało spłacone?

W roku 2015 dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 31.059.222,05 zł co stanowi 102% planowanych dochodów, wydatki z kolei zostały wykonane na poziomie kwoty 28.554.458,56 zł co stanowi 98% planowanych wydatków. Osiągnięty wynik finansowy za 2015 rok to nadwyżka w kwocie 2.504.763,49 zł. Ponadto planowany do pobrania w 2015 roku kredyt w wysokości 750.000,00 zł ostatecznie nie został pobrany, gdyż nie było takiej potrzeby. W 2015 roku spłacono raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.430.165,47 zł a w roku 2016 planuje się kolejne do spłaty raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.541.420,00 zł. Oszczędności z 2015 roku będą przeznaczone na zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego przy realizacji inwestycji z pozyskanych środków zewnętrznych.

Dlaczego na początku kadencji było wszystko pięknie i parking przed urzędem gminy był tylko dla mieszkańców którzy załatwiają sprawę w urzędzie a teraz powracamy do starego systemu i dalej na nowo parkują tam urzędnicy gminy na czele z Panią sekretarz a na znaku pisze wyraźnie kto może parkować? Czy to było tylko pokazowo?

Za wszelkie nieprawidłowości związane z parkowaniem samochodów pracowniczych, serdecznie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań aby podobne sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.

Jednocześnie bardzo dziękujemy za wszystkie cenne uwagi przekazane nam z Państwa strony, wierzymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do ogólnego dobra mieszkańców Gminy.

Rafał Szkaradziński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

8 + 2 =