Zgłaszanie i pozycjonowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych – ankieta

gprSzanowni Państwo,

trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Szaflary na lata 2016-2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

W zakończonym właśnie etapie prac określono kluczowe problemy i zagrożenie na obszarze gminy Szaflary, a także wskazano miejsca, które potrzebują szczególnej uwagi.

Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie – głównych oraz uzupełniających – projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskaniu wsparcia z funduszy zewnętrznych.

W toku dotychczasowych prac – badań ilościowych i jakościowych mieszkańców, warsztatów i spotkań rewitalizacyjnych określono zadania, które powinny znaleźć się w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wstępną listę tych zadań znajdziecie Państwo poniżej. Zachęcamy do zapoznania się, a także wybrania 5 najważniejszych projektów.

W przypadku braku projektu, który uważacie Państwo za ważny lub wpływający na rozwiązanie sytuacji kryzysowej na wskazanym obszarze – można je wskazać w specjalnym formularzu poniżej. Jeżeli zadanie już jest – oznacza to, że o nim wiemy i zostanie ujęte w Programie.

Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzielić swoją opinią, co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w Szaflarach przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców.

Szczególnie zachęcam przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce Gminny Program Rewitalizacji

Ankieta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

35 − 33 =