Zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  5 maja 2016 roku (czwartek) o godz. 16:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szaflary na lata 2016-2021 oraz określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy.
  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − = 11