Szanowni Państwo,

Prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Szaflary na lata 2016 – 2023 wkraczają w ostatnia fazę. Rada Gminy przyjęła uchwałę o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizowanych oraz o przystąpieniu do opracowania Programu. To ostatni etap prac nad tym dokumentem.

Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, znamy  społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania. Wkrótce na stronie internetowej Gminy Szaflary zostanie opublikowana ankieta dotycząca ustalenia kolejności zadań priorytetowych, które zostały wypracowane na wcześniejszych etapach, jest też możliwość zgłoszenia zadań i projektów, które nie zostały jeszcze uwzględnione.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszam na jedno z ostatnich spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się w czwartek, 12 maja br., o godzinie 17.00Sali nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Zakopiańska 18). Będziemy chcieli zapoznać na nim Państwa z wypracowanymi celami i kierunkami interwencji. Najważniejszym elementem warsztatu będzie jednak wspólna praca projektowa. Chcemy, wraz z Państwem, wypracować szczegółowy zakres wiodących projektów rewitalizacyjnych, na które gmina planuje w najbliższym czasie pozyskać finansowanie. Chcemy, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działania służące rozwojowi lokalnej społeczności, które towarzyszą wiodącym projektom, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w naszej gminie.

Licząc na Państwa obecność, pozostaje z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Szaflary

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 2