Usuwanie azbestu

azbestSzanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne. Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

UWAGA! Szczegóły dotyczące regulaminu oraz warunków przyznawania pomocy, a także obowiązujące wzory wniosków znajdują się poniżej.

Termin składania wniosków upływa 29 marca 2016 r.

swiss

Regulamin-Projektu

Regulamin-wsparcia-dla-najuboższych

Zalacznik-nr-15 Oświadczenie

Zalacznik-nr-6 Wniosek osoby fizycznej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

19 + = 27