Zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności szkół w Gminie Szaflary za 2015 rok.
 9. Audyt oświatowy.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
 2. Zmiany uchwały nr XIII/47/2015r. Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowych z budżetu Gminy Szaflary.
 3. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szaflary.
 4. Ustalenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych.
 5. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

36 − 34 =