Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu:  20 kwietnia 2016 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Spr awozdanie z działalności szkół w Gminie Szaflary za 2015 rok.
  2. Audyt oświatowy.
  3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok
  4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. Uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.
    2. Zmiany uchwały nr XIII/47/2015r. Rady Gminy Szaflary z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień finansowych z budżetu Gminy Szaflary.
  5. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 82 = 85