Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  21 kwietnia 2016 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]                                         

  1. Przygotowanie Gminy na wypadek klęsk żywiołowych – stan ochrony przeciwpowodziowej.
  2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szaflary.
    2. Ustalenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych.
    3. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  3. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 1