Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

gpr logo rewitalizacjaSzanowni Mieszkańcy Gminy Szaflary.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Rada Gminy Szaflary podjęła uchwałę nr XX/136/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. W ślad za uchwałą Wójt Gminy Szaflary informuje, że rozpoczyna się zbieranie i pozycjonowanie zadań, które Państwa zdaniem powinny zostać zapisane w dokumencie. Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie – głównych oraz uzupełniających – projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskaniu wsparcia z funduszy zewnętrznych. W najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładce rewitalizacja dostępna będzie ankieta umożliwiająca oddanie głosu na najważniejsze inwestycje lub projekty zaproponowane przez Mieszkańców Gminy Szaflary. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu jakże ważnego dla Gminy dokumentu

Z wyrazami szacunku
Wójt Rafał Szkaradziński   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 + = 23