Zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  4 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 15:30 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 5. Informacja Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turystyki.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Małopolskiej Izby Rolniczej o realizacji programu „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego”
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Szaflarach za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Szaflarach za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 2. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

89 + = 96