Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  31 marca 2016 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]                                         

  1. Lasy Gminne
  2. Informacja o stanie prawnym dróg. Postępy w uwłaszczeniach gminy oraz wykaz dróg do uwłaszczenia na 2016 rok.
  3. Zapoznanie się z planem wydatków na rolnictwo.
  4. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. Zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XX/135/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
    2. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  5. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

73 − = 71