Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  3 marca 2016 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

 1. Lasy gminne.
 2. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
  1. Nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Maruszynie.
  2. Ustalenia dopłat do 1m3 ścieków bytowych dla gospodarstw domowych.
  3. Najmu lokalu użytkowego w OSP Zaskale stanowiącego własność gminy Szaflary na okres do 3 lat.
  4. Przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023.
  5. Określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  6. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szaflary.
  7. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szaflary.
 3. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

33 + = 39