Zapraszam na XIX sesję Rady Gminy Szaflary w dniu:  11 lutego 2016 roku (czwarek) o godz. 16:00 zwołaną na podstawie art. 20 ust.1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594). Sesja odbędzie się w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary, ul. Zakopiańska 18.    

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Szaflary oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  2. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  3. Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Wyżna składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr 1829/9, 1829/10, 1829/11, 1829/13, 1822/5 o powierzchni łącznej 1,3067 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1T/00083382/0.
  1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wąsik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 4 = 3