Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  11 lutego 2016 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
    2. Wyrażenie zgody na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Bańska Wyżna składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr 1829/9, 1829/10, 1829/11, 1829/13, 1822/5 o powierzchni łącznej 1,3067 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1T/00083382/0.
  2. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

15 − = 11