Zapraszam na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych Rady  Gminy Szaflary w dniu: 20 stycznia 2016 roku (środa) o godz. 15:30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Szaflary ul. Zakopiańska 18.

[spoiler title=’Tematyka posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Ochrona i opieka zabytków na terenie gminy.
  2. Organizacja letniego wypoczynku wakacyjnego dzieci (koncepcja, harmonogram organizacyjny).
  3. Program Rewitalizacji Gminy na lata 2016-2022.
  4. Zaopiniowanie przez Komisję Oświaty i Wychowania, Ochrony Zdrowia, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych i Przeciwpożarowych projektów uchwał w sprawach:
    1. zmiany uchwały nr XXXVI/177/2013 Rady Gminy Szaflary z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Szaflary na lata 2013-2020”
    2. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szaflary na lata 2016-2018
  5. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Andrzej Tylka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 15 = 24