Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Szaflary w dniu:  21 stycznia 2016 roku (czwartek) godz. 15:30  w sali nr 1 Urzędu Gminy Szaflary.

[spoiler title=’Tematy posiedzenia’ collapse_link=’true’]

  1. Zaopiniowanie przez Komisję Budżetu, Rolnictwa, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska projektów uchwał w sprawach:
    1. Przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Szaflary.
    2. Zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szaflary.
    3. Zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
    4. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Szaflary oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  2. Dyskusja, wolne wnioski.

[/spoiler]

Przewodniczący Komisji
Józef Walkosz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 5 =